Služby

 Spoločnosť GARDVIN s.r.o. bola založená v roku 2014 so zameraním na poskytovanie služieb občanom a malým firmám pri obhospodarovaní ich pozemkov a pri údržbe a rozvoji priľahlých plôch budov v komerčnej sfére ako aj individuálnej bytovej výstavbe.

 Našim zákazníkom poskytujeme služby v poľnohospodárstve, sadovníctve, záhradníctve a individuálnej výstavbe. Na poliach a v záhradách vykonávame prevažne sezónne práce - na jeseň oranie a na jar prekyprenie pôdy rotavátorom pred výsadbou.  V priebehu roka potom vykonávame revitalizácie resp. rekultivácie pozemkov a iné terénne úpravy, či už v okolí novostavieb alebo v sadoch a viniciach. Toto zväčša ako prípravu terénu pred založením okrasnej záhrady alebo vinohradu rozhrnutím a vyrovnaním navozenej zeminy s následným spracovaním rotavátorom, zakladanie trávnikov, výkop rýh a šachiet, presun zeminy či iných sypkých hmôt v rámci pozemku nakladačom alebo dovoz a odvoz materiálu mimo pozemok. Taktiež realizujeme spevnené vjazdy na pozemok, parkoviská čí prístupové cesty, tak kamienkové ako aj zatrávnené.

 Ako dielo "na kľúč" budujeme studničné šachty k vrtom a vrt osadíme kompletnou čerpacou technikou podľa použitia studne. Podľa potreby vybudujeme aj prípojku vody do objektu. 

 Naším zákazníkom chceme poskytnúť komplexné služby, preto Vám vieme poskytnúť aj ďalšie služby v oblasti starostlivosti o dom a záhradu, či už ide o rôzne mechanické opravy či výrobu jednoduchých dielov z kovu alebo drevených materiálov. Neváhajte nás kontaktovať s Vaším dopytom. Radi s Vami prekonzultujeme Vaše potreby a dohodneme sa na najlepšom riešení. Za toto samozrejme nič neplatíte.

  V ponuke služieb máme aj obchod s produktami používanými pri našich realizáciách a postupne budeme pridávať ďalšie vybavenie pre dom a záhradu. Produkty, ktoré vyžadujú montáž, ako napr. zatrávňovacie rohože GP Flex, Vám po dohode aj nainštalujeme.

 Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, aby sme sa posunuli bližšie k naplneniu našej vízie 

"Váš partner pre dom a záhradu".