Služby

 Spoločnosť GARDVIN s.r.o. bola založená v roku 2014 so zameraním na poskytovanie služieb občanom a malým firmám pri obhospodarovaní ich pozemkov a pri údržbe a rozvoji priľahlých plôch budov v komerčnej sfére ako aj individuálnej bytovej výstavbe.

 Našim zákazníkom poskytujeme služby v poľnohospodárstve, sadovníctve, záhradníctve a individuálnej výstavbe. Na poliach a v záhradách vykonávame prevažne sezónne práce - na jeseň oranie a na jar prekyprenie pôdy rotavátorom pred výsadbou.  V priebehu roka potom vykonávame revitalizácie resp. rekultivácie pozemkov a iné terénne úpravy, či už v okolí novostavieb alebo v sadoch a viniciach. Toto zväčša ako prípravu terénu pred založením okrasnej záhrady alebo vinohradu rozhrnutím a vyrovnaním navozenej zeminy s následným spracovaním rotavátorom, zakladanie trávnikov, výkop rýh a šachiet, presun zeminy či iných sypkých hmôt v rámci pozemku nakladačom alebo dovoz a odvoz materiálu mimo pozemok. Taktiež realizujeme spevnené vjazdy na pozemok, parkoviská čí prístupové cesty, tak kamienkové ako aj zatrávnené. Produkty, ktoré vyžadujú montáž, ako napr. zatrávňovacie rohože GP Flex, Vám po dohode aj nainštalujeme.

 Ako dielo "na kľúč" budujeme studničné šachty k vrtom a vrt osadíme kompletnou čerpacou technikou podľa použitia studne. Podľa potreby vybudujeme aj prípojku vody do objektu. 

  

"Váš partner pre dom a záhradu".