Realizácia trávnikov

 Novinkou roku 2019 v našich službách je realizácia vysievaných trávnikov. Do apríla sme stihli zrealizovať už viac ako 5.000 m² trávnikov pre viacerých zákazníkov v Skalici. Takéto dielo je rozložené do viacerých krokov. Začína už na jeseň pooraním celej plochy. Na jar rozpracujeme pôdu rotavátorom, ktorý zabezpečí prekyprenie, premiešanie a hrubé zrovnanie celej plochy. Nasleduje rovnanie nesenou bránou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Podľa aktuálnych pôdnych podmienok rovnanie prebehne v jednom alebo viacerých krokoch. Po vyrovnaní celej plochy vysievame zmes trávneho osiva, ktorú určíme po dohode so zákazníkom podľa budúceho využitia zatrávnenej plochy. Po zasiatí zapracujeme osivo do pôdy a finálne urovnáme povrch.  Aby sme so zatrávňovaním väčších plôch mohli začať, vyvinuli a vyrobili sme si nesenú rovnaciu bránu za traktor a ručný zapravovací a rovnací valec.

Dátum: 28.4.2019    Autor: Ludomil Kuba