Kontakt

Sídlo spoločnosti:

GARDVIN s.r.o.

Špety 4942
909 01  Skalica
Slovensko

Kontaktná osoba:

Bc. Ľudomil Kuba

konateľ

Tel.:  +421 911 051074
E-Mail: info@gardvin.sk

Korešpondenčná adresa:

GARDVIN s.r.o.

L. Svobodu 1223/27
909 01  Skalica
Slovensko

Mapa

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

IBAN: SK22 0200 0000 0032 1798 4251

SWIFT code:  SUBASKBX

Firemné údaje:

IČO:        47639148
DIČ:        2023991893
IČ DPH:  SK2023991893
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. s.r.o.,  vl. č. 33868/T zo dňa 21.1.2014

Kontaktný formulár:

Kontaktný formulár