Poľné práce

Oranie a prekyprenie pôdy rotavátorom.