Studničné šachty a vonkajšie rozvody vody

Kompletná realizácia studničnej šachty k vrtu vrátane inštalácie čerpacej techniky a rozvodov po pozemku.