Terénne úpravy a údržba pozemkov

Presun zeminy a iných materiálov, vyrovnanie terénu, čistenie sadov od starých koreňov, kosenie udržiavaných aj neudržiavaných plôch...