Terénne úpravy

Presun zeminy a iných materiálov, vyrovnanie terénu, výkopové práce, čistenie sadov od starých koreňov, kyprenie pôdy pred výsadbou...