Zakladanie trávnikov

Príprava podkladovej vrstvy, vyrovnanie terénu, vysievanie alebo pokládka trávnika, inštalácia zatrávňovacích rohoží.