Zakladanie trávnikov

Príprava podkladovej vrstvy, vyrovnanie terénu, vysievanie trávnika.