Zakladanie trávnikov

Vyrovnanie terénu traktorovým nakladačom, príprava podkladovej vrstvy trávnikovým zakladačom (pôdnou frézou), finálne vyrovnanie terénu bránami alebo ručne, vysievanie alebo pokládka trávnika, inštalácia zatrávňovacích rohoží.